ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਕੈਟਾਲਾਗ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ

ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ?

ਸਾਈਨ ਅੱਪ IBM SkillsBuild ਅੱਜ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।