ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ IBM ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਟੀਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਆਈਬੀਐਮ ਟਰੱਸਟ ਸੈਂਟਰ

ਵੇਰਵੇ

IBM SkillsBuild ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਦੇ ਯੂਅਰਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਈਬੀਐਮਆਰਜ਼ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਖਤ ਗਲੋਬਲ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਆਈਐਸਓ/ਆਈਈਸੀ 27001।

ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਡੇਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਐਕਟ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਆਈਐਸਓ/ਆਈਈਸੀ 27001* ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਆਈਐੱਸਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਆਈਐਸਓ ੨੭੦੦੧ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [email protected].