ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੋ! ਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਅਨੁਭਵ!

ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ (ਜਾਂ ਸਾਰੇ!) ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ IBM SkillsBuild ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ!