ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਲਿਖੋ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੁਫ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ IBM ਅਤੇ ਐਨਏਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੈ?  

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ

ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ!

ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਲਈ

ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਉਂਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਜ ਕਮਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?