ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਕਸਪਲੋਰ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਏਆਈ, ਬਲਾਕਚੇਨ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ (ਆਈਓਟੀ)। ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਓਰਿਜਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ (Open Source Origin Stories) ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, AI ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ।  ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੋਗੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੈ?  

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ

ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ AI, ਬਲਾਕਚੇਨ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਓ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, AI ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ "ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ", "ਓਪਨ ਸੋਰਸ", ਅਤੇ "AI ਨੈਤਿਕਤਾ" ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਮਿਆਰਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ), ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮੇਂ, ਉਪਲਬਧ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?