Laktawan sa pangunahing nilalaman

Artipisyal na katalinuhan

Libreng pag-aaral at mga mapagkukunan

Marahil narinig mo na ang tungkol sa artipisyal na katalinuhan at machine pag-aaral algorithm na kapangyarihan ang iyong mga paboritong apps sa data science at malalim na pag-aaral pamamaraan. Pero gaano ninyo talaga alam kung paano gumagana ang AII o kung paano ito nagbabago sa mundo sa ating paligid? Alamin ang mga pangunahing kaalaman sa teknolohiyang ito, na may potensyal na baguhin ang bawat solong trabaho sa malapit na hinaharap, at simulan ang pagtatayo ng iyong mga kasanayan sa libreng kursong ito.

Simulan ang pagkatutoMayroon nang akawnt?  

Para sa mga estudyante

Magkaroon ng pundasyong pag-unawa sa artipisyal na katalinuhan, kabilang na ang mga teknikal na ilalim ng pagpoproseso ng wika, praktikal na aplikasyon, at etikal na pagsasaalang-alang. Pagkatapos, kumuha ng ilang mga kamay-on karanasan sa pamamagitan ng pagbuo ng iyong sariling chatbot!

Para sa mga tagapagturo

Sa mga libreng mapagkukunan na ito ng AI, matututo ka ng artipisyal na katalinuhan at pagkatapos ay magiging handa kang mamuno sa mga produktibong talakayan sa iyong mga mag-aaral sa rebolusyonaryong teknolohiyang ito. Matutulungan pa ninyo ang inyong mga estudyante na bumuo ng pisikal o virtual robot, o programa sa pagtatrabaho na maaaring saliksikin at sagutin ang mga tanong!

Handa nang simulan ang pagtatayo ng inyong kinabukasan?

Simulan ang pagsisiyasat sa mga paksa at kasanayan sa trabaho at mga kasanayan na interesado ka. Magkaroon ng mga bagong kasanayan, kumita ng mga digital badges, at bumuo ng hinaharap na gusto mo. Ano ang hinihintay mo?