Dalhin ang IBM SkillsBuild sa iyong mga mag-aaral at tagapagturo

Kumpletuhin ang form ng application sa ibaba, at ang isang miyembro ng aming koponan ay makikipag-ugnayan sa susunod na limang hakbang sa loob ng limang araw o mas mababa.

Pagiging Karapat-dapat

Kakailanganin mong matugunan ang mga pamantayang ito upang maging karapat-dapat para sa SkillsBuild

  • Magpakahusay sa edukasyon at nag-aalok ng mga programa para tulungan ang mga mag-aaral na makamit ang mga pamantayan ng kahusayan sa mga larangan ng teknolohiya.
  • Bumuo ng istratehiya sa pagtuturo ng ating teknolohiya
  • Suportahan ang ilang mag-aaral
  • Handang mag-sign ng kasunduan sa lisensya ng copyright

Form ng Aplikasyon

Interes form para sa mga organisasyon na sumusuporta sa mga mag-aaral sa kolehiyo

* nagpapahiwatig ng mga kinakailangang patlang

9. pangunahing kliyente ng institusyon
10. Ilan sa mga kliyente mo ang makikinabang sa IBM SkillsBuild kada taon?
0/1000
Mga residente ng California, rebyuhin ang aming abiso at ang iyong mga pagpipilian sa privacy.