Dalhin ang IBM SkillsBuild sa iyong mga adult na mag aaral

Punan lamang ang form ng application form at isang miyembro ng aming koponan ay makikipag-ugnayan sa susunod na hakbang sa loob ng limang araw o mas mababa.

Pagiging Karapat-dapat

Kumpirmahin na IBM SkillsBuild ay isang akma para sa iyong organisasyon

  • Ang iyong organisasyon ay dalubhasa sa pagbuo ng trabaho at nag-aalok ng mga programang nakatuon sa pagtulong sa mga mag-aaral na nasa hustong gulang na makahanap ng trabaho sa larangan ng teknolohiya.
  • Ang iyong organisasyon ay konektado sa mga employer at ecosystem sa iyong komunidad na nagbibigay ng direktang landas tungo sa pagtatrabaho sa technical.
  • Sinusuportahan ng iyong organisasyon ang isang makabuluhang bilang ng mga mag aaral (1000+) na interesado sa mga karera sa tech at handa na upang lumahok sa programa ng SkillsBuild.
  • Ang iyong organisasyon ay nakatuon sa pagtulong sa mga mag-aaral na nasa hustong gulang na makahanap ng trabaho sa mga komunidad na pinagkukunang-yaman.

Form ng Aplikasyon

Form ng Interes para sa mga Organisasyon na Sumusuporta sa Mga Mag aaral ng Adult

* nagpapahiwatig ng mga kinakailangang patlang

9. Pangunahing kliyente ng Organisasyon
10. Ilan sa mga kliyente mo ang makikinabang sa IBM SkillsBuild kada taon?
0/250
Mga residente ng California, rebyuhin ang aming abiso at ang iyong mga pagpipilian sa privacy.