Přeskočit na hlavní obsah
Způsoby práce

Bezplatné učení a zdroje

Způsoby práce

Dnešní technologická pracovní místa zahrnují nové způsoby práce. Houžev IBM SkillsBuild , můžete se naučit, jak používat agilní a designové myšlení, abyste se lépe zaměřili na uživatele a vytvořili více náhodná řešení. Můžete také rozvíjet klíčové dovednosti pro profesionální úspěch a měkké dovednosti potřebné v pracovní síle.

Způsoby práce

Nové způsoby práce jsou tu, aby zůstaly

Agilita

Agilní je i nadále jednou z nejpopulárnějších metod vývoje softwaru a je stále více přijímána v jiných oblastech, jako je marketing, lidské zdroje a prodej.

Design Thinking

Velké společnosti přijímají designové myšlení, aby lépe identifikovaly, porozuměly problémům, které mají jejich zákazníci, a řešily je. Cení si řešení nad procesy a kreativitou a inovacemi před tradicemi.

Nejnovější způsoby práce, o které se můžete domát

Agilní přístup znamená, že váš tým řídí projekty tak, aby kladl důraz na uživatele, obchodní hodnotu a neustálé zlepšování a zároveň zůstal flexibilní.

Designové myšlení je týmový rámec, který vám umožní zaměřit se na potřeby uživatelů a reagovat na vzniklé problémy lepšími řešeními.

Zaměstnavatelé u uchazečů o zaměstnání jako jste vy hledají odborné dovednosti, jako je kritické myšlení, komunikace, spolupráce s ostatními, řešení problémů a vynalézavost.

Podnikatelské myšlení je soubor dovedností, které vám umožní rozpoznat a co nejlépe využít příležitosti, překonat neúspěchy a poučit se z nich a uspět v různých prostředích.

Mindfulness může zvýšit vaše sebeuvědomění, snížit stres, zlepšit soustředění a odolnost a zvýšit celkové štěstí.

Hledáte práci?

Zaregistrujte se na IBM SkillsBuild ještě dnes a získejte materiály a zdroje, které potřebujete, abyste se připravili na práci v technologiích. Vše zdarma.