Przyprowadź IBM SkillsBuild do swoich dorosłych uczniów

Po prostu wypełnij formularz zgłoszeniowy, a członek naszego zespołu skontaktuje się z Tobą w ciągu pięciu dni roboczych lub mniej.

Kwalifikowalność

Potwierdź, że IBM SkillsBuild jest odpowiedni dla Twojej organizacji

  • Twoja organizacja specjalizuje się w rozwoju siły roboczej i oferuje programy ukierunkowane na pomoc dorosłym uczniom w znalezieniu pracy w dziedzinach technologicznych.
  • Twoja organizacja jest połączona z pracodawcami i ekosystemami w Twojej społeczności, które zapewniają bezpośrednią ścieżkę do zatrudnienia w branży technologicznej.
  • Twoja organizacja wspiera znaczną liczbę uczniów (1000+), którzy są zainteresowani karierą w branży technicznej i gotowi do udziału w programie SkillsBuild.
  • Twoja organizacja skupia się na pomaganiu dorosłym uczniom w znalezieniu zatrudnienia w społecznościach o niskich zasobach.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zainteresowania dla organizacji wspierających dorosłych uczniów

* wskazuje wymagane pola

9. Główny klient organizacji
10. Ilu klientów skorzystałoby z IBM SkillsBuild rocznie?
0/250