Journey to Cloud- Transforming Your Culture - Odznaka

Podróż do chmury: Przekształcenie kultury

  • Języki:Angielski

  • Kwalifikowalność:Kwalifikowalność dla zarejestrowanych instytucji

  • Czas trwania pomocy:10+ godzin

Osoba zdobywająca ten certyfikat wykazuje się wiedzą i zrozumieniem koncepcji związanych z przyjęciem chmury, takich jak kultura chmury, nowoczesne praktyki chmury i odpowiadające im role, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk rozwoju chmury, takich jak DevOps i Agile. Osoba zdobywająca ten certyfikat bada koncepcje techniczne, takie jak architektura cloud-native, mikroserwisy, konteneryzacja i API oraz rozumie, jakie zmiany organizacyjne mogą być wymagane, gdy organizacja decyduje się na migrację swoich obciążeń do chmury.

* Projekt emblematu credentialu został odświeżony w ramach aktualizacji SkillsBuild Credential Framework. Dowiedz się więcej tutaj

Załóż konto

Ogłoszenie

IBM korzysta z usług firmy Credly, zewnętrznego podmiotu przetwarzającego dane, upoważnionego przez IBM i zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych, w celu wsparcia administracji programu IBM Digital Badge. W celu wydania Użytkownikowi Cyfrowej Odznaki IBM jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdobyta odznaka) zostaną udostępnione firmie Credly. Użytkownik otrzyma od Credly powiadomienie e-mail z instrukcjami dotyczącymi ubiegania się o odznakę. Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do wydania odznaki oraz do celów sprawozdawczych i operacyjnych programu. IBM może udostępniać zebrane dane osobowe spółkom zależnym IBM i osobom trzecim na całym świecie. Dane te będą przetwarzane w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez IBM. Oświadczenie IBM o ochronie prywatności można znaleźć tutaj: https://www.ibm.com/privacy/us/en/.

Pracownicy IBM mogą zapoznać się z wewnętrznym oświadczeniem IBM o ochronie prywatności tutaj: https://w3.ibm.com/w3publisher/w3-privacy-notice.

Potrzebujesz wsparcia?
Proszę kontakt.