Odznaki wycofane

Odznaki SkillsBuild na tej stronie są odznakami, które zostały wycofane. Jeśli zdobyłeś te odznaki SkillsBuild, gdy były one aktywne, będą one nadal widoczne w kolekcji zdobytych odznak na Credly i SkillsBuild.

Fundamenty cyfrowe

Praca w cyfrowym świecie Niezbędne umiejętności

Praca w świecie cyfrowym: Niezbędne umiejętności - na emeryturze

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski, francuski, niemiecki, hiszpański

 • Czas trwania pomocy8+ godzin

Niezbędne umiejętności reprezentują wiedzę branżową i nowoczesne sposoby pracy, których profesjonaliści potrzebują, aby odnieść sukces w gospodarce opartej na innowacjach cyfrowych. Zdobywca odznaki wie, jak używać i stosować metodologie i praktyki zwinnego i projektowego myślenia oraz jest świadomy kluczowych technologii, które zasilają dzisiejsze miejsca pracy, w tym cloud computing, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, dane i analitykę, blockchain i bezpieczeństwo.

Powered by:

Oparte na rolach

Wprowadzenie do tworzenia stron internetowych - emerytowany

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, Spansk, japoński

Zdobywający odznakę rozumie koncepcje i praktyki związane z tworzeniem stron internetowych oraz ich zastosowanie w miejscu pracy. Osoba ta rozumie umiejętności rozwiązywania problemów wymagane do odniesienia sukcesu na stanowisku programisty stron internetowych, rozumie zasady działania sieci oraz podstawowe koncepcje i kluczowe narzędzia i technologie do tworzenia stron internetowych. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać te umiejętności jako podstawę do dalszej nauki w zakresie tworzenia stron internetowych.

Powered by:

Podstawy Web Developer - emerytowany

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, Spansk, japoński

Zdobywający odznakę jest w stanie zademonstrować podstawowe zrozumienie koncepcji, zasad i praktyk związanych z tworzeniem stron internetowych typu front-end. Osoba ta wykazała się również zrozumieniem języków programowania i frameworków, takich jak HTML, CSS i JavaScript, do tworzenia aplikacji internetowych. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać te umiejętności do kontynuowania i rozwijania swojej kariery jako programista stron internetowych.

Powered by:

Full Stack Web Developer - Emerytowany

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, Spansk, japoński

Zdobywca tej odznaki demonstruje średniozaawansowane rozumienie tworzenia stron internetowych w pełnym stosie. Osoba ta potrafi budować interaktywne aplikacje internetowe w HTML i CSS, pracować z JavaScriptem by wykonywać podstawowe zadania logiczne i algorytmiczne oraz budować aplikacje full-stack używając React, Node, Python i SQL. Osoba ta wie również jak budować API, które współdziałają z bazą danych SQL lub MongoDB. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać te umiejętności do kontynuowania i rozwijania swojej kariery jako pełno-stosowy web developer.

Powered by:
Wprowadzenie do analizy danych odznaka

Wprowadzenie do analizy danych - emerytowany

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski

 • Czas trwania pomocy12 godzin

Osoba zdobywająca odznakę wykazuje się podstawowym zrozumieniem koncepcji i procesów związanych z analizą danych. Obejmuje to wiedzę o typach danych, big data, bazach danych, cyklu życia danych, metodach wizualizacji danych, zastosowaniach danych w biznesie oraz popularnych narzędziach analizy i wizualizacji danych w branży. Obejmuje to również zrozumienie roli i obowiązków analityka danych. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać tę wiedzę do dalszej edukacji.

Powered by:
Odznaka IBM Z System Administrator - Practitioner

IBM Z System Administrator: Practitioner - Emerytowany

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski

 • Czas trwania pomocy200+ godzin

Osoba zdobywająca tę odznakę rozumie koncepcje informatyki korporacyjnej, komponenty sprzętowe, architekturę I/O, podstawy REXX i JCL oraz powiązane oprogramowanie i komponenty systemowe. Potrafi wykonywać podstawowe programowanie systemowe na IBM Z, jak również przeprowadzać aktualizacje i konserwację systemu operacyjnego z/OS. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać tę wiedzę w dalszej edukacji, stażach lub praktykach.

Powered by:
Certyfikat IBM-zSystems-Administrator-Professional-Certificate

Certyfikat IBM zSystems Administrator Professional - Emerytowany

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski

 • Czas trwania pomocy200+ godzin

Osoba, która uzyskała ten certyfikat rozumie koncepcje informatyczne przedsiębiorstwa, komponenty sprzętowe, architekturę I/O, podstawy REXX i JCL oraz powiązane oprogramowanie i komponenty systemowe. Osoba ta potrafi wykonać podstawowe programowanie systemowe na IBM zSystems, aktualizacje i konserwację systemu operacyjnego z/OS. Certyfikat ten przygotowuje do pełnienia roli administratora systemów mainframe na poziomie podstawowym, do odbycia stażu lub praktyki.

Powered by:

Oparte na projekcie

SkillsBuild Innovation Camp - Emerytowany

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski

Zdobywca odznaki doświadczył i zdobył umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole, koncentrując się na rozwiązaniu realnego wyzwania i przedstawieniu prezentacji, stosując przy tym zwinne metody pracy i techniki myślenia projektowego. Zdobywca nauczył się strategicznych metod tworzenia opisu problemu, ideacji, szybkiego rozwiązywania złożonych problemów, projektowania innowacyjnych doświadczeń użytkownika oraz opowiadania fascynujących historii.

Powered by:
Odznaka IBM Security Consultant Capstone

Konsultant ds. bezpieczeństwa Capstone - na emeryturze

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski

 • Czas trwania pomocy15 godzin

Zdobywca odznaki stosuje umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i prezentacji w symulowanym projekcie oceny bezpieczeństwa klienta, opracowanym przez ekspertów IBM. Zdobywca odznaki doświadcza i zdobywa umiejętności samodzielnej pracy, poszukuje wiedzy specjalistycznej, rozwiązuje rzeczywiste problemy, analizuje i ocenia nowe informacje, konstruuje swój punkt widzenia, biorąc pod uwagę sytuację klienta, oraz przedstawia prezentację z rekomendacjami.

Powered by:

Gotowość do kariery

Career Explorer - Emerytowany

 • PublicznośćWszyscy uczniowie

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy10+ minut

Zdobywca tej odznaki pragnie dowiedzieć się więcej na temat umiejętności technicznych i zawodowych, które stanowią siłę napędową dzisiejszej kariery. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać wyniki oceny i rekomendacje do dalszego kształcenia w zakresie potencjalnych ścieżek kariery.

Powered by:

Osiągnięcia w karierze: Administrator systemu Linux - na emeryturze

 • PublicznośćUczący się pracujący z organizacją non-profit

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy45+ minut

Osoba zdobywająca odznakę ukończyła ocenę, której wyniki wskazują, że posiada umiejętności, zdolności i cechy osobowościowe pozwalające rozważać karierę jako administrator systemu Linux. Zdobywca odznaki wykazuje biegłość na poziomie gotowości do kariery Administratora Systemu Linux. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać tę wiedzę do dalszego kształcenia się w tym kierunku.

Powered by:

Fit to Learn: Specjalista ds. zaangażowania klientów - emerytowany

 • PublicznośćWszyscy uczniowie

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy30+ minut

Zdobywca odznaki przeszedł ocenę, której wyniki wskazują, że posiada umiejętności, zdolności i cechy osobowościowe pozwalające mu dowiedzieć się więcej o karierze w zawodzie Customer Engagement Specialist. Zdobywca odznaki wykazuje się biegłością na poziomie gotowości do nauki w zawodzie Customer Engagement Specialist. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać tę wiedzę do dalszego kształcenia się w zakresie tej ścieżki kariery.

Powered by:

Fit to Learn: Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa - emerytowany

 • PublicznośćWszyscy uczniowie

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy30+ minut

Osoba zdobywająca odznakę ukończyła ocenę, której wyniki wskazują, że posiada ona umiejętności, zdolności i cechy osobowości, aby dowiedzieć się więcej o karierze w zawodzie Cybersecurity Professional. Zdobywca odznaki wykazuje biegłość na poziomie gotowości do nauki Cybersecurity Professional. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać tę wiedzę do dalszej edukacji na temat tej ścieżki kariery.

Powered by:

Fit to Learn: Emerytowany analityk danych

 • PublicznośćWszyscy uczniowie

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy30+ minut

Osoba zdobywająca odznakę ukończyła ocenę, której wyniki wskazują, że posiada umiejętności, zdolności i cechy osobowościowe pozwalające na pogłębienie wiedzy na temat kariery w zawodzie analityka danych. Zdobywca odznaki wykazuje biegłość na poziomie gotowości do nauki w zawodzie analityka danych. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać tę wiedzę do dalszego kształcenia się w zakresie tej ścieżki kariery.

Powered by:

Fit to Learn: IT Design Thinking - Emerytowany

 • PublicznośćWszyscy uczniowie

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy30+ minut

Osoba zdobywająca odznakę ukończyła ocenę, której wyniki wskazują, że posiada umiejętności, zdolności i cechy osobowościowe pozwalające na pogłębienie wiedzy na temat kariery w IT Design Thinking. Zdobywca odznaki wykazuje biegłość na poziomie gotowości do nauki IT Design Thinking. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać tę wiedzę do dalszej edukacji na temat tej ścieżki kariery.

Powered by:
Fit to Learn- Technik wsparcia IT

Fit to Learn: Technik wsparcia IT - na emeryturze

 • PublicznośćWszyscy uczniowie

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy30+ minut

Osoba zdobywająca ten certyfikat ukończyła ocenę, której wyniki wskazują, że posiada ona umiejętności, zdolności i cechy osobowościowe pozwalające jej dowiedzieć się więcej o karierze technika wsparcia IT. Osoba ta wykazuje się biegłością na poziomie Gotowość do nauki w zawodzie Technik wsparcia informatycznego i może wykorzystać tę wiedzę do dalszego kształcenia w zakresie tej ścieżki kariery.

Powered by:

Fit to Learn: Emerytowany administrator systemu Linux

 • PublicznośćWszyscy uczniowie

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy30+ minut

Osoba zdobywająca odznakę ukończyła ocenę, której wyniki wskazują, że posiada ona umiejętności, zdolności i cechy osobowościowe pozwalające na pogłębienie wiedzy o karierze administratora systemu Linux. Zdobywca odznaki wykazuje biegłość na poziomie gotowości do nauki jako Administrator Systemu Linux. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać tę wiedzę do dalszego kształcenia się w tym kierunku kariery.

Powered by:

Fit to Learn: Kierownik projektu - emerytowany

 • PublicznośćWszyscy uczniowie

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy30+ minut

Osoba zdobywająca odznakę ukończyła ocenę, której wyniki wskazują, że posiada umiejętności, zdolności i cechy osobowości, aby dowiedzieć się więcej o karierze kierownika projektu. Zdobywca odznaki wykazuje biegłość na poziomie gotowości do nauki w zawodzie Project Manager. Zdobywcy odznaki mogą wykorzystać tę wiedzę do dalszego kształcenia się w tym kierunku kariery.

Powered by:
Fit to Learn- Web Developer

Fit to Learn: Web Developer - Emerytowany

 • PublicznośćWszyscy uczniowie

 • JęzykiAngielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński, brazylijski portugalski, hindi, arabski

 • Czas trwania pomocy30+ minut

Osoba zdobywająca ten certyfikat ukończyła ocenę, której wyniki wskazują, że posiada ona umiejętności, zdolności i cechy osobowościowe pozwalające jej dowiedzieć się więcej o karierze Web Developera. Osoba ta wykazuje biegłość na poziomie gotowości do nauki w zakresie Web Developer i może wykorzystać tę wiedzę do dalszej edukacji na temat tej ścieżki kariery.

Powered by:

Notice

UWAGA: IBM korzysta z usług firmy Credly, zewnętrznego podmiotu przetwarzającego dane, upoważnionego przez IBM i zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych, w celu wsparcia administracji programu IBM Digital Badge. W celu wydania Użytkownikowi Cyfrowej Odznaki IBM jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail oraz zdobyta odznaka) zostaną udostępnione firmie Credly. Użytkownik otrzyma od Credly powiadomienie e-mail z instrukcjami dotyczącymi ubiegania się o odznakę. Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do wydania odznaki oraz do celów sprawozdawczych i operacyjnych programu. IBM może udostępniać zebrane dane osobowe spółkom zależnym IBM i osobom trzecim na całym świecie. Dane te będą przetwarzane w sposób zgodny z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez IBM. Oświadczenie IBM o ochronie prywatności można znaleźć tutaj: https://www.ibm.com/privacy/us/en/. IBM employees can view the IBM Internal Privacy Statement here: https://w3.ibm.com/w3publisher/w3-privacy-notice.

Potrzebujesz wsparcia?
Proszę wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected].

Godne zaufania treści i technologie, za którymi stoją eksperci.