תנאי שימוש

סקירה

להלן תנאי ההסכם בינך לבין יב.מ. על-ידי גישה לאתר אינטרנט זה או שימוש בו, אתה מאשר שקראת, הבנת ומסכים להיות מחויב לתנאים אלה ולציית לכל החוקים והתקנות החלים, כולל חוקי ותקנות בקרת ייצוא וייצוא מחדש. אם אינך מסכים לתנאים אלה, נא אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

IBM עשוי, ללא הודעה מוקדמת, בכל עת, לשנות תנאי שימוש אלה וכל מידע אחר הכלול באתר אינטרנט זה. IBM עשוי גם לבצע שיפורים או שינויים במוצרים, בשירותים או בתוכניות המתוארים באתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

 

כללי

אתר אינטרנט זה מכיל הודעות קנייניות ומידע על זכויות יוצרים, שיש לצפות בתנאיהן ולעקוב אחריהם. עיין בלשונית שכותרתה "פרטי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים" לקבלת מידע קשור.

IBM מעניק לך הרשאה מוגבלת ולא בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, לגשת ולהציג את דפי האינטרנט בתוך אתר זה כלקוח או כלקוח פוטנציאלי של IBM בתנאי שתציית לתנאי שימוש אלה, וכל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וההודעות הקנייניות האחרות יישארו ללא שינוי. באפשרותך להשתמש בסורק רק כדי לסרוק אתר אינטרנט זה כפי שהותר על-ידי פרוטוקול .txt הרובוטים של אתר אינטרנט זה, וכן IBM רשאי לחסום כל זוחל לפי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש המורשה במסגרת הסכם זה אינו מסחרי מטבעו (למשל, אינך רשאי למכור את התוכן אליו אתה ניגש באתר אינטרנט זה או דרכו).) כל שימוש אחר באתר זה אסור.

מלבד ההרשאה המוגבלת בפסקה הקודמת, IBM אינו מעניק לך זכויות או רישיונות מפורשים או משתמעים תחת כל פטנט, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות או קניין רוחני אחרות. אינך רשאי לשקף אף אחד מהתוכן מאתר זה באתר אינטרנט אחר או בכל מדיה אחרת. כל תוכנה וחומרים אחרים הזמינים להורדה, גישה או שימוש אחר מאתר זה עם תנאי הרישיון שלהם יהיו כפופים לתנאים, תנאים והודעות כאלה. אי עמידתך בתנאים אלה או באחד מהתנאים באתר זה תגרום לסיום אוטומטי של כל הזכויות המוענקות לך, ללא הודעה מוקדמת, ועליך להשמיד באופן מיידי את כל העותקים של החומרים שהורדו שברשותך, במשמורתך או בשליטתך.

 

כללי התנהגות

השימוש שלך ibm.com ובכל אתרי IBM הקשורים (אתרי IBM) כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים, לאומיים ובינלאומיים החלים, ואתה מסכים שלא להפר חוקים ותקנות אלה. כל ניסיון של כל אדם לפגוע במכוון באתרי האינטרנט של יב"ם מהווה הפרה של חוקים פליליים ואזרחיים. יב"מ שומרת לעצמה את הזכות לבקש פיצויים מכל אדם כאמור במידה המרבית המותרת על פי חוק.

הנך מסכים שלא לפרסם או לשדר דרך אתרי האינטרנט של יב"ם כל חומר או תוכן המפרים או מפרים בכל דרך שהיא את זכויותיהם של אחרים או משדלים, מעודדים או מקדמים שימוש בחומרים או פעילויות בלתי חוקיים, שהם בלתי חוקיים, מאיימים, פוגעניים, מטרידים, משמיצים, משמיצים, פולשים זכויות פרטיות או פרסום, וולגריות, מגונות, קנאות או מלאות שנאה, גס, שערורייתי, פורנוגרפי, מגונה או מעורר התנגדות אחרת, מעורר אחריות אזרחית או פלילית או מפר באופן אחר כל חוק רלוונטי.

אינך רשאי להתחזות למשתמש אחר, להשתמש ב- IBMid של משתמש אחר, לאפשר למישהו אחר להשתמש ב- IBMid שלך, לנסות ללכוד או לנחש סיסמאות של משתמשים אחרים, לזייף כותרות או לטפל בכל דרך אחרת במזהים לצורך הסוואת מקורו של כל תוכן שאתה משדר, לנהל פעולות עסקיות או פרקטיקות הונאה, או לקדם או להסתיר התנהגות בלתי חוקית.

אינך רשאי לעסוק בפעילות כלשהי באתרי האינטרנט של יב-אם המגבילה או מונעת מכל משתמש אחר להשתמש או ליהנות מאתרי אינטרנט של יב"ם על ידי "פריצה", "פיצוח", "זיוף" או השחתת חלקים כלשהם מאתרי האינטרנט של יב-אם. אינך רשאי להשתמש באתרי אינטרנט של יבM כדי לעקוב או להטריד אדם או ישות אחרים.

אינך רשאי לפרסם או לשדר באמצעות פרסום או שידולים מסחריים לאתרי IBM; חומרי קידום מכירות הנוגעים לאתר או לשירותים מקוונים התחרותיים עם אתרי IBM ו/או יב.אם; תוכנה או חומרים אחרים המכילים וירוסים, תולעים, פצצות זמן, סוסים טרויאניים, או רכיבים מזיקים או מפריעים אחרים, חומרי קמפיין פוליטיים; אותיות שרשרת; דיוור המוני, דואר זבל, כל רובוט, עכביש, יישום חיפוש/אחזור באתר, או מכשיר או תהליך ידני או אוטומטי אחר לאחזור, אינדקס, "מכרה נתונים", או בכל דרך לשחזר או לעקוף את מבנה הניווט או המצגת של אתרי אינטרנט או תוכן של יבמ. אינך רשאי לקצור או לאסוף מידע על מבקרים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב.

 

כתב ויתור

מעת לעת, אתר אינטרנט זה עשוי להכיל אי דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות, ואיננו מתחייבים לדיוק של כל מידע שפורסם. נא אשר שאתה משתמש בדפים העדכניים ביותר באתר אינטרנט זה ואשר את הדיוק והשלומות של מידע לפני השימוש בו כדי לקבל החלטות הנוגעות לשירותים, מוצרים או עניינים אחרים המתוארים באתר אינטרנט זה.

אם יימצא מונח כלשהו בתנאי שימוש אלה על ידי סמכות שיפוטית מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה בכל מובן שהוא, תוקפם של יתרת תנאי השימוש לא יושפע, ובלבד שאי-אכיפה כזו לא תשפיע באופן מהותי על זכויות הצדדים על פי תנאי שימוש אלה.

 

הצהרות צופות פני עתיד ואזהרות

למעט מידע ודיונים היסטוריים, הצהרות המפורטות באתר זה עשויות להוות הצהרות צופות פני עתיד במשמעות של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים מ-1995 או חוקים רלוונטיים אחרים. הצהרות אלה כוללות מספר סיכונים, אי-ודאויות וגורמים אחרים העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית, כפי שנדון בהגשת החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית. עיין בכרטיסיה "הגשת SEC" תחת "קשרי משקיעים" באתר אינטרנט זה לקבלת עותקים של תיוק כזה.

 

מידע סודי

IBM אינו מעוניין לקבל ממך מידע סודי או קנייני באמצעות אתר האינטרנט שלנו. אנא שימו לב כי כל מידע או חומר שנשלחו אל IBM ייחשב לא סודי. על ידי שליחה IBM כל מידע או חומר, אתה מעניק IBM רישיון בלתי מוגבל ובלתי הפיך להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לפרסם, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, ולהשתמש באופן אחר, בחומרים או במידע אלה. אתה גם מסכים IBM הוא חופשי להשתמש בכל רעיונות, מושגים, ידע או טכניקות שאתה שולח לנו לכל מטרה. עם זאת, לא נפרסם את שמך או נפרסם לנו בדרך אחרת את העובדה שמסרה לנו חומרים או מידע אחר אלא אם כן: (א) אנו מקבלים את רשותך להשתמש בשמך; או (ב) אנו מודיעים לך תחילה שהחומרים או מידע אחר שאתה מוסר לחלק מסוים של אתר זה יפורסמו או ישמשו בדרך אחרת עם שמך עליו; או (ג) אנו נדרשים לעשות זאת על פי חוק. מידע המאפשר זיהוי אישי שאתה שולח IBM לצורך קבלת מוצרים או שירותים יטופלו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. אנא עיין בלשונית שכותרתה "פרטיות" לקבלת מידע אודות IBM מדיניות הפרטיות.

 

ממשלת ארה"ב הגבילה זכויות

IBM מספק את התוכנה שהורדה מאתר אינטרנט זה למשתמשי ממשלת ארה"ב עם "זכויות מוגבלות". שימוש, שכפול או גילוי כפופים להגבלות המפורטות ב- IBM חוזה לוח הזמנים של GSA ADP.

 

זמינות גלובלית

מידע IBM פרסומים באינטרנט עשויים להכיל הפניות או הפניות מקושרות אל IBM מוצרים, תוכניות ושירותים שאינם מוכרזים או זמינים במדינה שלך. הפניות כאלה אינן מרמזות על כך IBM בכוונתה להכריז או להפוך מוצרים, תוכניות או שירותים כאלה לזמינים במדינה שלך. אנא התייעצו עם המקומי שלכם IBM איש קשר עסקי לקבלת מידע אודות המוצרים, התוכניות והשירותים שעשויים להיות זמינים עבורך.

 

קשרים עסקיים

אתר אינטרנט זה עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט ומשאבים שאינם של יבמ. יבמ אינה מציגה מצגים, אחריות או התחייבויות או חסויות אחרות בנוגע לאתרי אינטרנט שאינם של יבמ או למשאבי צד שלישי (כולל כל אתר אינטרנט של Lenovo) שניתן להפנות אליהם, להיות נגישים או מקושרים לאתר כלשהו של יבמ. בנוסף, יבמ אינה צד או אחראית לכל עסקה שאתה רשאי לבצע עם צדדים שלישיים, גם אם ידוע לך על צדדים כאלה (או משתמש בקישור לצדדים כאלה) מאתר יבמ. בעת גישה לאתר אינטרנט שאינו של יבמ, אפילו אתר שעשוי להכיל את סמל IBM, אנא הבן שהוא אינו תלוי ב- IBM וכי יבמ אינה שולטת בתוכן באתר אינטרנט זה. זה תלוי בך לנקוט באמצעי זהירות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ותוכניות אחרות שעלולות להיות הרסניות, וכדי להגן על המידע שלך.

 

קישור לאתר זה

IBM מסכים רק לקישורים לאתר אינטרנט זה שבו הקישור והדפים המופעלים על-ידי הקישור אינם: (א) יוצרים מסגרות סביב דף כלשהו באתר אינטרנט זה או משתמשים בטכניקות אחרות המשנות בכל דרך את המצגת החזותית או המראה של תוכן כלשהו באתר זה; (ב) מצג שווא של מערכת היחסים שלך עם IBM ; (ג) לרמוז כי IBM מאשר או תומך בך, באתר האינטרנט שלך או בהצעות השירות או המוצר שלך; ותשוב (ד) להציג רשמים כוזבים או מטעים אודות IBM או לפגוע בדרך אחרת ברצון הטוב הקשור ל IBM שם או סימנים מסחריים. כתנאי נוסף להתרת קישור לאתר זה, אתה מסכים כי IBM רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים הרשאה לקשר לאתר אינטרנט זה. במקרה כזה, אתה מסכים להסיר באופן מיידי את כל הקישורים לאתר אינטרנט זה ולהפסיק כל שימוש קשור של IBM סימנים מסחריים.

 

כתב ויתור על אחריות

השימוש באתר זה הוא על אחריותך הבלעדית. כל החומרים, המידע, המוצרים, התוכנות, התוכניות והשירותים מסופקים "כמות שהם", ללא אחריות או ערבויות כלשהן. IBM מתנערת במפורש במידה המרבית המותרת על פי חוק, כל אחריות, ערבויות או ייצוגים אחרים, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה של זכויות קנייניות וקניין רוחני. ללא הגבלה, יבמ אינה מתחייבת או מבטיחה כי אתר אינטרנט זה יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או ללא שגיאות.

אתה מבין ומסכים שאם תוריד או תשיג בדרך אחרת חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות, תוכנות או שירותים מאתר אינטרנט זה, תעשה זאת על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ושאתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק שעלול לגרום, לרבות אובדן נתונים או נזק למערכת המחשב שלך. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות, ולכן ייתכן שההחרגות לעיל לא יחולו עליך.

 

הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה IBM לא תהיה אחראית לכל צד לכל צד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, מופתי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור או הנובע מאתר אינטרנט זה או כל שימוש באתר אינטרנט זה, או של כל אתר או משאב המקושרים, מוזכרים, או באמצעות אתר אינטרנט זה, או לשימוש או להורדה של חומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, לרבות, ללא הגבלה, רווחים אבודים, הפרעה עסקית, חיסכון אבוד או אובדן תוכניות או נתונים אחרים, גם אם יבמ הודיעה במפורש על האפשרות לנזקים כאלה. החרגה זו וויתור על אחריות חלים על כל עילות הפעולה, בין אם על סמך חוזה, אחריות, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת.