പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

എബൗട്ട് IBM SkillsBuild

ഐബിഎമ്മിൽ എൻട്രി ലെവൽ ടെക് (പുതിയ, എൻട്രി-ലെവൽ ടെക് ജോലികൾ) നൈപുണ്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഡിഗ്രികൾ മാത്രമല്ല. സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ (13-18 വയസ്സുവരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ) മുതൽ എൻട്രി-ലെവൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വരെ സ്റ്റെം, പുതിയ കോളർ കഴിവുകൾ എന്നിവ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഐബിഎം സ്കിൽസ് ബിൽഡ് സൗജന്യ പഠനവും പിന്തുണയും വിഭവങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം

മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയുടെ ലോകത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ വേഗത യും കോർ സാങ്കേതിക ആവശ്യം പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകൾ ഇനിയും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ഐബിഎമ്മിൽ, തൊഴിൽ തുടർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പഠിതാക്കൾക്ക് നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കഴിവുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തൊഴിലന്വേഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സംഘടനകൾക്കുമുള്ള വിടവ് അടയ്ക്കാൻ ഐബിഎം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

പ്രായപൂർത്തിയായ പഠിതാക്കൾ, ഹൈസ്കൂൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഫാക്കൽറ്റികൾ എന്നിവരെ മൂല്യവത്തായ പുതിയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും കരിയർ അവസരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയാണ് ഐബിഎം സ്കിൽസ്ബിൽഡ്. പഠിതാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, കരിയർ യാത്രകളിലൂടെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കിയ പ്രായോഗിക പഠന അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പബ്ലിക് ഹൈസ്കൂളുകൾ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ, സർക്കാരുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസ പങ്കാളികളുടെ ശൃംഖലയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ ശ്രമം.

സൈബർ സുരക്ഷ, ഡാറ്റാ അനാലിസിസ്, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, മറ്റ് നിരവധി സാങ്കേതിക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഐബിഎം സ്കിൽസ്ബിൽഡിൽ ആയിരത്തിലധികം കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഡിസൈൻ തിങ്കിംഗ് പോലുള്ള ജോലിസ്ഥലത്തെ നൈപുണ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്സുകളും ഓൺലൈൻ പഠന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കിയ പ്രായോഗിക പഠന അനുഭവങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടാം:

  • പ്രോജക്റ്റ് അധിഷ്ഠിത പഠനം: ഐബിഎം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ലാബുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രായോഗിക വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ പഠിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ പുതിയ കഴിവുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
  • ഐബിഎം മെന്റർമാരിൽ നിന്നുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ: പ്രായോഗിക സാങ്കേതിക, ബിസിനസ്സ്, സഹകരണ കഴിവുകൾ നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത യഥാർത്ഥ ലോക പ്രോജക്റ്റുകളിൽ വിദഗ്ധർ പഠിതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു.
  • പ്രീമിയം ഉള്ളടക്കം: ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ 22 ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്, കൂടാതെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഐബിഎം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നു.
  • കരിയർ അവസരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം: വ്യക്തിഗത തൊഴിൽ മേളകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ, സെമിനാറുകൾ, തൊഴിൽ അഭിമുഖങ്ങൾക്കുള്ള റഫറലുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം.

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഐബിഎം സ്കിൽസ്ബിൽഡ് പഠിതാക്കൾക്ക് വിപണി അംഗീകരിച്ച ഐബിഎം-ബ്രാൻഡഡ് ഡിജിറ്റൽ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നേടാൻ കഴിയും. ഐബിഎം സ്കിൽസ്ബിൽഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ സുരക്ഷിതവും വെബ് പ്രാപ്തമാക്കിയതുമായ ക്രെഡൻഷ്യലുകളാണ്, അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാധ്യത സാധൂകരിക്കുന്നതിന് തൊഴിലുടമകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാനുലാർ, പരിശോധിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

168 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐബിഎം സ്കിൽസ്ബിൽഡ് ഇതുവരെ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം പഠിതാക്കളെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്ലാസ് മുറിയിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹായിക്കാൻ ഡെസ്കിൽ ചാരിനിൽക്കുന്ന അധ്യാപകൻ
ഐബിഎം സ്കിൽസ്ബിൽഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ പ്രധാന എഞ്ചിൻ ചെയ്തു. എന്റെ സ്വപ്ന ജീവിതം തുടരാൻ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും പ്രചോദനവും ലഭിച്ചിടത്താണ്, എന്റെ ശക്തികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഈ വ്യവസായത്തിൽ എന്നെ ത്തന്നെ തിരുകിക്കയറ്റുമ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു തടസ്സങ്ങളെയും മറികടക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
Luana Pompermaier135 മണിക്കൂർ സ്കിൽസ്ബിൽഡ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി

വിദഗ്ധരുടെ പിന്തുണയോടെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉള്ളടക്കവും സാങ്കേതികവിദ്യയും.